Licencja na zarządcę – na czym polega jej zdobycie

Chcąc szczycić się takim tytułem zawodowym jakim jest zarządca nieruchomości Warszawa należy spełnić kilka punktów, o których mówi ustawa o gospodarce nieruchomościami. Znajduje się tam jeden punkt dotyczący licencji – jest to dokument, który poświadcza rzeczywiste umiejętności osoby w zakresie zarządzania nieruchomością oraz daje możliwość wypełniania obowiązków zawodowych, związanych z wynajmem lub sprzedażą mieszkań. Jeżeli chce się zostać zarządcą danej nieruchomości warto wiedzieć, jakie wymagania należy spełnić.
Kto może ubiegać się o licencję
Wspomniana wcześniej ustawa o gospodarce nieruchomościami, dokładnie zaznacza kto może ubiegać się o licencję zarządcy. Mówi ona, że może to być jedynie osoba fizyczna, posiadająca ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Musi być absolwentem studiów wyższych z zakresu zarządzania i gospodarką nieruchomości. Jeżeli jednak jest absolwentem kierunków z innej dziedziny, konieczne jest ukończenie studiów podyplomowych w odpowiednim zakresie wiedzy. Zarządca nieruchomości Warszawa powinien wykazywać wiedzę związaną z prawnym aspektem zarządzania i gospodarki, ale także mieć cechy osobowościowe, które pomogłyby mu w odpowiedni sposób wywiązywać się ze swoich obowiązków.
Jak otrzymać licencję
Do 2013 roku koniecznym warunkiem do spełnienia, aby otrzymać licencję zarządcy było pozytywne zakończenie egzaminu, który sprawdzał realną wiedzę na temat zarządzania. Po wejściu w życie ustawy deregulacyjnej, zostało to zmienione. Do dnia dzisiejszego wystarczy odbyć odpowiednio udokumentowane praktyki w danym biurze zarządcy, aby poznać od tak zwanej „kuchni” cały zawód i móc wypróbować swoich sił. Osoba prowadząca praktyki wydaje opinię na temat danej osoby i to właśnie na podstawie tego dokumentu można otrzymać lub też nie odpowiednią licencję.
zarządca nieruchomości warszawa to zawód, który wymaga odpowiedniego wykształcenia oraz przygotowania. Jednak aby móc wykonywać go w odpowiedni sposób należy znać swoje obowiązki, prawa oraz wiedzieć jak dokładnie kierować różnego rodzaju nieruchomościami.